Będzie kanalizacja we Włosani. Będą również inne inwestycje!

Napisane przez
Wybraliśmy rozsądnych Radnych! Na sesji 29 stycznia 2015 r. ośmioro Radnych nie pozwoliło na wprowadzenie przez Wójta do budżetu na 2015 r. inwestycji pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosań – Etap II”. Radni nie ulegli krzykom i awanturom wywołanym przez osoby spośród kilkudziesięcioosobowej publiczności.

List poprzednich Dyrektorek szkoły w Konarach

Napisał
Otrzymaliśmy list Pani Alicji Augustynek (była p. dyrektor szkoły w Konarach) z prośbą o zamieszczenie artykułu nawiązującego do treści artykułu z Gazety Wyborczej: "Stop pruskiej edukacji". Pani Alicja Augustynek napisała m. in.: "Zarówno ja, jak i p. Krystyna Kotarba była dyrektor Szkoły Podstawowej w Konarach jesteśmy oburzone stwierdzeniem  p. M. Zatorskiej naszej następczyni, że "szkoła w Konarach była najgorszą w okolicy". W związku z tym chciałybyśmy ustosunkować się do tego stwierdzenia, żeby nie powiedzieć pomówienia. Prosimy o wydrukowanie na łamach gazety internetowej Waszego Stowarzyszenia poniższego artykułu".

Co ze Studium? List Mieszkańca i odpowiedź Wójta

Napisane przez
Mieszkańcy oczekują szybkiego uchwalenia Studium oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mogilany. 29 stycznia 2015 r. Radni zaniepokojeni wstrzymaniem prac uchwalili Rezolucję, w której wezwali Wójta do niezwłocznego przedstawienia gotowego projektu Studium.

PRZETARG BEZ ZGODY RADY GMINY - czy Wójt naruszył dyscyplinę finansów publicznych?

Napisane przez
Wójt Gminy Mogilany ogłosił 15 stycznia 2015 r. przetarg na budowę kanalizacji we Włosani. Jednak inwestycja ta nie została uwzględniona w budżecie, który został uchwalony przez Radę Gminy dwa tygodnie później.

KORESPONDENCJA Z TVP KRAKÓW - informacja czy dezinformacja?

Napisane przez
Kolejny z mieszkańców gminy Mogilany udostępnił nam swoją mailową korespondencję z TVP Kraków na temat relacji telewizyjnej z sesji budżetowej Rady Gminy w dniu 29 stycznia 2015 r. Zarzucił dziennikarzom TVP brak rzetelności.

STOP PRUSKIEJ EDUKACJI! - Niezwykła szkoła w Konarach

Napisał
W Gminie Mogilany mamy wyjątkową szkołę. Mała podstawówka w Konarach jest jedyną szkołą tzw. "gardnerowską" w całej Polsce. Nauczyciele z kraju i zagranicy, którzy chcą wprowadzać podobne metody uczenia w swoich szkołach, przyjeżdżają tutaj na praktyki.

Krzywdzący program w TVP Kraków - list mieszkańca Włosani

Napisane przez
Na sesję rady gminy Mogilany, na której decydowano o budżecie gminy w 2015 r., przyjechała ekipa TVP Kraków. Relacja z sesji ukazała się w Kronice Krakowskiej, a następnie w programie z udziałem wójta i przedstawicielki rady.