Wójt nie udostępnia informacji radnym

Napisał
Dlaczego wójt nie udostępnia dokumentów? Czy uznał, że ujawnienie ich będzie dla niego niekorzystne?

DLACZEGO 9 RADNYCH NIE WZIĘŁO UDZIAŁU W SESJI ZWOŁANEJ PRZEZ WOJEWODĘ?

Napisał
Radni piszą do Wojewody, że zostali pozbawieni przez wójta możliwości wykonywania swoich obowiązków, m. in. nie otrzymali ze strony UG należnej im obsługi prawnej.

Wójt do dymisji

Napisał
Apel Radnych do wójta Piotra Piotrowskiego z dnia 7 marca 2018

Dezinformacja Wójta Gminy Mogilany

Napisał
Pracownicy Urzędu Gminy Mogilany roznoszą po domach tzw. „Informację Wójta Gminy Mogilany”. Uwaga! To nie jest „informacja”, tylko dezinformacja! W piśmie wójta, aż roi się od fałszywych wiadomości.

Kronika Krakowska o konflikcie w Mogilanach

Napisał
Przynajmniej dwie informacje wymagają sprostowania.

Puste krzesła - zamiast współpracy z Radą

Napisał
Uchwała budżetowa jest najważniejszą uchwałą, którą przyjmuje Rada Gminy. W budżecie są zaplanowane inwestycje, które będą realizowane w danym roku. Wójt przygotowując projekt budżetu powinien go konsultować z Radą.

Zastanów się, chłopie, zanim coś podpiszesz!

Napisał
Urząd Gminy, za którego funkcjonowanie odpowiedzialny jest wójt, przygotowuje dokumenty ośmieszające tych, którzy je podpisują.

Trzy lata proszenia wójta o współpracę

Napisał
Przez trzy lata radni prosili wójta o współpracę. Propozycje współpracy były wciąż odrzucane.

Spór o studium - kto ma rację? Radni, czy wójt?

Napisał
Wójt odmówił radnym odpowiedzi na proste pytanie: czy sporządzony przez niego projekt studium jest zgodny z prawem?

Grzegorz Stokłosa zrezygnował z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Mogilany

Napisał
List do mieszkańców wyjaśniający rezygnację z funkcji Przewodniczącego Rady