Czerwona kartka dla wójta Mogilan

Napisał
Po raz pierwszy w historii samorządu gminy Mogilany urzędujący wójt nie otrzymał absolutorium – to swoista „czerwona kartka” będąca wyrazem negatywnej oceny jego urzędowania.

"Indolencja, a wręcz głupota"

Napisał
Takich epitetów użył wójt w oficjalnym piśmie do Regionalnej Izby Obrachunkowej na określenie działań Rady Gminy Mogilany, przeciwko której wniósł kolejną skargę. RIO jednak, tak jak poprzednio, przyznała rację Radzie Gminy Mogilany.

Urząd Wojewódzki prosi Wójta o refleksję

Napisał
Rada Gminy Mogilany od początku kadencji nie otrzymuje odpowiedniej obsługi prawnej ze strony Urzędu Gminy. Radni zmuszeni są do zabezpieczenia sobie pomocy prawnej na własny koszt.

Negatywna ocena pracy wójta Piotrowskiego

Napisał
W konsekwencji wójt nie uzyskał absolutorium i została mu obniżona pensja

Dlaczego Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Mogilany jest dyskryminowane...

Napisał
Dlaczego Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Mogilany jest gorzej traktowane od innych podmiotów, gdy zwraca się do wójta z wnioskiem o wynajęcie dworu?  Dlaczego działania dyskryminacyjne wobec stowarzyszenia stosuje obecna dyrektor GOK? Interpelację w tej sprawie złożyła radna Joanna Nowicka podczas sesji Rady Gminy 22 czerwca 2017 r.

Życzenia od przewodniczącego Komisji Gosp.-Komunalnej

Napisał
Z okazji Świąt Wielkanocnychpragnę złożyć Wszystkim Mieszkańcom oraz Przyjaciołom serdeczne życzenia, sukcesów, cierpliwości,radości i uśmiechów. Przewodniczący Komisji G-K Grzegorz Malik

Bajeczki wójta na Wielkanoc

Napisał
Wójt Piotrowski po raz kolejny wprowadza w błąd mieszkańców w Głosie Gminy Mogilany

Kto i ile dostał dotacji gminnych na działalność stowarzyszeń?

Napisał
W marcu, jak każdego roku, został ogłoszony w gminie Mogilany otwarty konkurs na finansowanie działalności stowarzyszeń. Pieniądze na ten cel przeznacza rada gminy, a praktycznie dzieli wójt. Komisja konkursowa tylko opiniuje wnioski, ale nie podejmuje decyzji.

Dramatycznie niska dotacja gminy dla LKS Mogilany

Napisał
LKS Mogilany, którego prezesem jest Andrzej Karski, to najwyżej notowana drużyna w rozgrywkach piłki nożnej na terenie gminy Mogilany. Zajmuje obecnie pierwsze miejsce w Lidze Okręgowej (Kraków gr. III) i ma realne szanse na awans do IV ligi. Klub się rozwija, a w tym roku otrzymał mniejszą dotację gminną w porównaniu z poprzednim rokiem.

Oświadczenie zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Gmina Mogilany w sprawie gazetki "Razem"

Napisał
Gazetka "Razem", którą mieszkańcy niedawno dostali w całej gminie, została wydana bez zgody zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Gmina Mogilany. Zarząd Przyjaznej Gminy Mogilany nie ponosi odpowiedzialności za treści ujęte w tej gazetce.