Większość radnych za kanalizacją w Gaju

Napisał
W gminie Mogilany są rozpowszechniane nieprawdziwe informacje o głosowaniu radnych nad uchwałami dotyczącymi kanalizacji w Gaju. Jest także publikowany kłamliwy, zmanipulowany fotomontaż z sesji.

Kto nie chce kanalizacji w Gaju?

Napisał
Na ostatniej sesji Rady Gminy nikt nie głosował przeciw kanalizacji w Gaju

Czerwona kartka dla wójta Mogilan

Napisał
Po raz pierwszy w historii samorządu gminy Mogilany urzędujący wójt nie otrzymał absolutorium – to swoista „czerwona kartka” będąca wyrazem negatywnej oceny jego urzędowania.

"Indolencja, a wręcz głupota"

Napisał
Takich epitetów użył wójt w oficjalnym piśmie do Regionalnej Izby Obrachunkowej na określenie działań Rady Gminy Mogilany, przeciwko której wniósł kolejną skargę. RIO jednak, tak jak poprzednio, przyznała rację Radzie Gminy Mogilany.

Urząd Wojewódzki prosi Wójta o refleksję

Napisał
Rada Gminy Mogilany od początku kadencji nie otrzymuje odpowiedniej obsługi prawnej ze strony Urzędu Gminy. Radni zmuszeni są do zabezpieczenia sobie pomocy prawnej na własny koszt.

Negatywna ocena pracy wójta Piotrowskiego

Napisał
W konsekwencji wójt nie uzyskał absolutorium i została mu obniżona pensja

Dlaczego Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Mogilany jest dyskryminowane...

Napisał
Dlaczego Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Mogilany jest gorzej traktowane od innych podmiotów, gdy zwraca się do wójta z wnioskiem o wynajęcie dworu?  Dlaczego działania dyskryminacyjne wobec stowarzyszenia stosuje obecna dyrektor GOK? Interpelację w tej sprawie złożyła radna Joanna Nowicka podczas sesji Rady Gminy 22 czerwca 2017 r.

Życzenia od przewodniczącego Komisji Gosp.-Komunalnej

Napisał
Z okazji Świąt Wielkanocnychpragnę złożyć Wszystkim Mieszkańcom oraz Przyjaciołom serdeczne życzenia, sukcesów, cierpliwości,radości i uśmiechów. Przewodniczący Komisji G-K Grzegorz Malik

Bajeczki wójta na Wielkanoc

Napisał
Wójt Piotrowski po raz kolejny wprowadza w błąd mieszkańców w Głosie Gminy Mogilany

Polecamy!