Laptopy dla szkół – szansa na nowy sprzęt dla szkół z terenu naszej gminy

Napisane przez
Pytamy Wójta, czy władze gminy planują skorzystać z uruchomionego właśnie programu „Zdalna szkoła”?

Wójcie Gminy Mogilany oczekujemy działań w związku z epidemią

Napisane przez
Z niepokojem śledzimy działalność władz naszej gminy, a ściśle mówiąc brak działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców  w czasie epidemii koronawirusa.

Kuchnia gminna mogłaby służyć osobom na kwarantannie oraz seniorom

Napisane przez
Urządzenia stoją, personel gotowy do pracy. Można przygotowywać posiłki dla tych, którzy z różnych powodów nie mogą zakupić lub przygotować żywności.

Zainteresujmy się czy ktoś w naszej gminie nie potrzebuje pomocy w okresie epidemii

Napisane przez
Mogą to być osoby w podeszłym wieku, z przewlekłymi chorobami, również osoby oficjalnie poddane kwarantannie lub z własnej woli izolujące się w domu

Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych

Napisał
Radny Powiatowy wnioskuje o cztery inwestycje na drogach powiatowych w gminie Mogilany

Radny pyta, wójt odpowiada. Dwór w Mogilanach jako przedszkole?

Napisane przez
Niestety mamy dużo znaków zapytania co do bezpieczeństwa dzieci i potencjalnych konsekwencji finansowych. Całość planu sprawia wrażenie prowizorki. Czy rodzice wiedzą w jakich warunkach będą przebywać ich przedszolaki?

Studium - opóźnienia i potencjalne konflikty interesów

Napisane przez
Przed wyborami było mówione, że studium jest gotowe do uchwalenia, tylko rada nie chce. Głosy radnych, że błędy w studium nie pozwalały na jego uchwalenie, były wyśmiewane. Adwokat obsługujący urząd gminy i wójt szli w zaparte pomimo pisma nakazującego przerwanie procedowanie prac nad studium. I oto król jest nagi, mimo obietnic studium nadal nie wyłożono.